De Stad Antwerpen en Sporting A zijn belangrijke partners die ons financieel ondersteunen, zorgen voor de broodnodige sportinfrastructuur en aan de clubwerking participeren door het aanbieden van professionele workshops, scholing, en overlegmomenten.

 

Onze Co sponsor AA drinks. Sportdranken voor TOPPERS

 

 

Onze Co sponsor. Ideal systems “Our mission is to be an independent, innovative and trusted IT partner for contact management solutions and services on a worldwide level.”. 

At ideal systems, we do not settle for ‘nice’ or ‘handy’. We live up to our name when it comes to serving you and developing products and services for the future.
They have to be nothing less than ‘ideal’.

Developing the right solution for you doesn’t stop for us at finding a fast way to overcome your current problem.
The ideal systems team always incorporates tomorrow’s problems in its solutions.
So rest assured, we think ahead.

 

 

Onze partner en sportfederatie Triatlon Vlaanderen

 

 

Onze partner voor onze jeugdwerking JESPO (JeugdSport). Samen zorgen we voor een aantal kidsvenementen en zorgen we dat alle jongeren de weg kunnen vinden naar de triatlonsport

 

 

           

 

Onze sponsors die ons ondersteunen Runners Service lab