ATRIAC heeft als Antwerpse grootstedelijke sportclub de missie om een zo breed mogelijk publiek ongeacht hun afkomst, sociale status of religie te ondersteunen, afhankelijk van hun behoefte, in het ethisch en medisch verantwoord beoefenen van triatlon en duatlon.

ATRIAC draagt er toe bij om de triatlon en duatlon te promoten bij het grote publiek.

Onze doelgroepen zijn de leeftijden van 8 tot 88 jaar waaronder jeugd, recreanten, competitieve sporters en topsporters.

Met een professionele structuur en omkadering wordt er gezorgd voor een zo optimaal mogelijke werking. Waar nodig wordt met partners samengewerkt om dit te verwezenlijken.

Een financiëel evenwicht draagt zorg voor een goede werking en stabiliteit op lange termijn

Lees zeker ook de Missie en Visie van onze verschillende doelgroepen (Jeugd, volwassenen, topsport)