Atriac jeugdsport

Missie (wat)

 • Elke jongere heeft het recht om een kampioen te worden, maar hij heeft evenzeer het recht om geen kampioen te worden.
 • Elke jongere vanaf 8 jaar, ongeacht geslacht, afkomst, sociale status of religie moet de kans krijgen om te starten met triatlon op het initiatieniveau.
 • Reeds vanaf het initiatieniveau streven we naar de volledige sportieve ontwikkeling van de jongere door het beoefenen van de 3 basissporten zwemmen, fietsen en lopen.
 • ATRIAC geeft de mogelijkheid en zorgt voor de doorstroming naar competitieniveau als de jongere dit wil.
 • ATRIAC onderschrijft de Panathlon verklaring over de ethiek in de jeugdsport.

 Visie (hoe)

 • Om te zorgen voor een kwaliteitsvolle triatlon jeugdwerking en om facilitair te zijn naar ALLE jongeren in de grootstad Antwerpen, is de samenwerking met externe partners op het gebied van mensen en middelen een noodzaak. JESPO is onze prioritaire jeugdpartner.
 • De instapdrempel moet zo laag mogelijk zijn op initiatie en recreatie niveau en ondersteund worden door aangepaste infrastructuur, materiaal en gekwalificeerde jeugdtrainers.
 • We werken met “lange termijn” doelstellingen die het sportief jeugdbeleid en jeugdsportplan vormen.
 • Er is een duidelijk onderscheid tussen enerzijds initiatie en recreatie en anderzijds competitie zodat elke jongere op de voor hem geschikte manier triatlon kan beoefenen.
 • Het aanbieden van zwemwater om technisch beter te zwemmen is één van onze hoofdoelstellingen.
 • Een goede samenwerking en ondersteuning van de Stad Antwerpen is onontbeerlijk.

 

Naam en contactgegevens jeugdsportcoördinator

Charles De Roeck charles.deroeck@gmail.com 0496/244 555