Contactpersonen:

 

Atriac topsport staat voor 

 • professionalisme van de medewerkers en de atleten waarborgen
 • de meerwaarde van kritiek omzetten in actiepunten
 • aandacht besteden aan alle leeftijdscategorieën tot en met elite
 • link verzorgen tussen JESPO, ATRIAC enerzijds en Topsport ATRIAC anderzijds
 • de jeugd dient te fungeren als de toekomst van de club en dit op alle vlakken
 • de jeugd voorbereiden op het “zijn” van een professioneel atleet
 • samenwerken en handelen vanuit gelijkwaardigheid
 • het voeren van een beleid gebaseerd op open communicatie
 • de begeleiding door gediplomeerde, gepassioneerde mensen

 

We willen met Atriac topsport

 • een goed gestructureerde club in het Antwerpse zijn
 • het team leiden naar onze visie
 • een team zijn waar iedereen zich thuis kan voelen
 • bij de beste clubs, en dit op alle vlakken, van België behoren

 

We doen dit door 

 • het garanderen van een gedegen jeugdopleiding alsook aandacht besteden aan rekrutering van “Antwerpse” jeugd door nauwer samen te werken met JESPO
 • een degelijke opvang en begeleiding van nieuwe atleten
 • het investeren in de opleiding van begeleiders
 • het opvangen en begeleiden van stagiairs
 • de huidige begeleiding van de atleten verder te optimaliseren
 • het aanbieden van voldoende infrastructuur voor alle atleten
 • continu verbeteren en het in vraag stellen van bestaande processen
 • beslissingen te nemen in samenspraak en met inspraak

 

Selectie

Toegang tot “topsport” is steeds na selectie. Indien je denkt dat je geschikt bent om tot deze groep toe te treden, mag je steeds je gegevens doorsturen naar yeray_luxem@hotmail.com 
Graag hierbij een kort sportief curriculum en een motivatie waarom je tot de topsportgroep van Atriac wil behoren.
Jaarlijks worden al de atleten door de topsportcel geëvalueerd.