Missie en visie volwassenen 

ATRIAC streeft op haar trainingen een zo kwalitatief mogelijke begeleiding na. Kennis van de sport(en) en kennis van de te begeleiden mensen staan voorop.
De ATRIAC trainers zijn stuk voor stuk trainers die de nodige ervaring reeds hebben opgelopen, dit is dan ook de ideale methode om verder te blijven werken met een professionele structuur.
De ATRIAC trainingen worden aangeboden in een kwaliteitsvolle omgeving en in een omgeving die zich er toe verleent de desbetreffende sport kwaliteitsvol uit te oefenen.

 
Daar er verschillende niveaus zijn, wordt er gepoogd dit niveauverschil zo goed mogelijk op te vangen door de trainingen op te delen in groepen.
Elke ATRIAC-er bepaalt zelf welke trainingen hij/zij volgt. Alle trainingen die gegeven worden staan vermeld op de site, waardoor ook hier een professionele structuur kan worden verwezenlijkt.